120 woningen op Leeuwerikweg Uden

120 woningen op Leeuwerikweg Uden

Het ontwerp genaamd ‘CONNECT’ wat we samen met Hurks hebben gemaakt voor de herontwikkeling van de Leeuwerikweg in Uden is door gemeente Uden als winnaar uitgeroepen! Op de locaties van de brandweerkazerne, het voormalig politiebureau en basisschool de Klimboom gaan we 120 woningen ontwikkelen, waarmee zo'n beetje alle doelgroepen worden bediend: van goedkope huur en starters tot tiny houses en dure penthouses. “Dit plan geeft goed invulling aan de woningbehoefte van jong en oud, met zowel een kleine als ruimere portemonnee, op een toplocatie. Een uniek project voor Uden!”, aldus wethouder Van Heeswijk.

Ons plan bevat een gevarieerd woonprogramma van 120 woningen, verdeeld over drie gebouwen. Ongeveer de helft daarvan worden sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopappartementen tot 225.000 euro vrij op naam (VON). Daarnaast voorziet het plan in woningen in de prijsklasse van 225.000 tot 350.000 euro (VON) én in woningen vanaf 350.000 euro (VON). Wethouder Van Heeswijk: “Daarmee bouwen we voor verschillende doelgroepen die momenteel hard op deze woningen zitten te wachten.” Naast woningen is er ook ruimte voor (para)medische zorgfuncties, zoals een huisarts, tandarts of verloskundige praktijk. 

Compliment
Vorig jaar stelde de gemeente al de uitgangspunten vast waar de herontwikkeling aan moet voldoen. Maar liefst 13 ontwikkelaars hebben hier vervolgens een plan voor gemaakt. De gemeente heeft de drie beste inzendingen uitgenodigd om hun plannen verder uit te werken. Met de opzet van dit proces koos de gemeente er bewust voor om de ingediende plannen alleen op kwaliteit te beoordelen. Wethouder Van Heeswijk: “Het plan ‘CONNECT’ van Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hurks sprong er op alle gunningscriteria duidelijk bovenuit, zowel op het gebied van woningprogramma, ruimtelijke inpassing in de omgeving, architectuur, duurzaamheid, klimaatadaptatie als circulariteit.” Dit is ook een compliment aan de andere teamleden van ‘CONNECT’, zoals o.a. KOW architecten, LANDLAB en Alba Concepts, New Horizon en Embato.

Circulariteit en biodiversiteit
Tom van der Horst, ontwikkelingsmanager Janssen de Jong Projectontwikkeling, licht toe: “Circulariteit is een belangrijk thema binnen Janssen de Jong Projectontwikkeling. Daarom is hier, ook bij dit project, veel aandacht aan besteed. Denk daarbij aan het toepassen van houtbouw en circulair beton en het plaatsen van circulaire speeltoestellen en zitbanken in het openbaar gebied. Daarnaast is er aandacht voor biodiversiteit. Zo worden insectenhotels en vleermuiskasten geplaatst, bestaande bomen zoveel mogelijk behouden, nieuwe bomen aangeplant en worden zowel gevels als daken voorzien van groen.”

Deelmobiliteit
Deelgebruik van auto's en fietsen wordt gestimuleerd door het voorzien in vijf elektrische deelauto's en twaalf elektrische fietsen - gewone en bakfietsen - die iedereen op afspraak kan gebruiken. 
Het hele woonproject is energieneutraal. Alle groene daken liggen vol zonnepanelen en in bouw en inrichting wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met extremer weer, zoals zich dat steeds vaker voordoet. Bijvoorbeeld wat betreft de berging van water bij extreme regenval. 

Zorgvuldig ingepast in omgeving
“120 woningen was het maximaal haalbare aantal woningen dat hier kan worden gerealiseerd”, legt Tom uit, “omdat ook het parkeren netjes opgelost moet worden en het plan een verbindende schakel moet vormen tussen enerzijds het centrum en anderzijds het busstation, het Bevrijdingspark en de wijk Hoevensveld.” De beoordelingscommissie en het college van burgemeester en wethouders waren onder de indruk van de concrete uitwerking van het plan: “Het plan is zorgvuldig ingepast in de omgeving met veel aandacht voor groen. Zo is er een gezamenlijke binnentuin en er lopen wandel- en fietspaden over het open terrein. Het ziet eruit als een samenhangend parklandschap met veel ruimte voor ontmoeting.”